Visi par patēriņa kredītu

Arvien vairāk patērētāju tagad saņem ilgtermiņa aizdevumus pirkumiem, jo īpaši par sporta biļetēm. Tie arī pārveido savus pirkumus pašu apmaksātajās ikmēneša maksājumos (FIS). ( https://www.onefinance.lv/lv/kredits/paterina-kredits/ )

Personīgie aizdevumi palīdz mājsaimniecībām nodrošināt jebkāduiztrūkumu, ko viņi gūst, iegādājoties māju vai automašīnu, bērniemaugstākajā izglītībā vai pat medicīnisku iemeslu dēļ.

Šeit ir zems personīgo aizdevumu līmenis, lai labāk izprastu tos.

Vienkārši sakot, tas ir nenodrošināts aizdevums, ko privātpersona vai finanšu uzņēmums, kas nav banku finanšu uzņēmums (IEPRIEKŠ),saņem, lai apmierinātu viņu personiskās vajadzības. Tas tiek sniegts,pamatojoties uz galvenajiem kritērijiem, piemēram, ienākumu līmeni,kredītu un nodarbinātības vēsturi, atmaksas jaudu u. c.

Atšķirībā no mājām vai automāta aizdevuma, nekāds privāts aizdevumsnav nodrošināts pret kādu aktīvu. Tā kā nav nodrošināts nodrošinājumsun aizņēmējs nav tāds nodrošinājums kā zelts vai īpašums, ko izmantot,aizdevējs, ja nav saistību, nevar izsolīt neko, kas jums pieder. Procentulikmes par personiskiem aizdevumiem ir augstākas par mājām,automašīnu vai zelta aizdevumiem, jo tās ir lielākas riska dēļ, kad tāspiemērotas sankcijas.

Tomēr tāpat kā jebkurš cits aizdevums, kas nepilda savu aizdevumu, navuzskatāms par labu, jo tas atspoguļosies jūsu kredītziņojumā un radīsproblēmas, kad tiek piemērota kredītkarte vai citi aizdevumi nākotnē.

Kādiem nolūkiem to var izmantot?

To var izmantot visām personīgo finanšu vajadzībām, un bankaneuzrauga tās izmantošanu. To var izmantot, lai remontētu māju, precasar vecumu saistītus izdevumus, ģimenes atvaļinājumu, jūsu bērnaizglītību, jaunākos elektroniskos sīkrīkus vai mājas ierīces, segtuneparedzētus veselības aprūpes izdevumus vai citas ārkārtējassituācijas.

Personīgie aizdevumi ir noderīgi arī attiecībā uz ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, automašīnu pasūtīšanu, jauna mājokļa nomaksu utt.

Atbilstības kritēriji

Lai gan banka var pastāvēt no bankas uz banku, vispārējie kritēriji ietverjūsu vecumu, nodarbošanos, ienākumus, iespēju atmaksāt aizdevumu un dzīvesvietu.

Lai izmantotu personīgo aizdevumu, jums ir nepieciešams regulārsienākumu avots neatkarīgi no tā, vai tu esi algota privātpersona,pašnodarbinātais uzņēmums vai profesionālis. Uzņēmuma atbilstībuietekmē arī uzņēmums, ar kuru viņš ir nodarbināts, kredīta vēsture utt.

Maksimālais aizdevuma ilgums

Tas var būt 1 līdz 5 gadi vai 12 līdz 60 mēneši. Īsākais vai garāks termiņšvar būt pieļaujams katrā gadījumā atsevišķi, bet tas ir rets gadījums.

Aizdevuma summas izmaksāšana

Parasti tas tiek izmaksāts septiņu darba dienu laikā pēc aizdevumapieteikuma aizdevējam. Kad tas ir apstiprināts, varat vai nu saņemtkonta maksājumu saņēmēja čeku/projektu, kas ir vienāds ar aizdevumasummu vai saņemt naudu, kas automātiski noguldīta uzkrājumu kontāelektroniski.

Cik daudz var aizņemties?

Tas parasti ir atkarīgs no jūsu ienākumiem un mainās atkarībā no tā, vaiesat apdrošināts vai pašnodarbināts. Parasti bankas ierobežoaizdevuma summu tā, ka JŪSU EMI nepārsniedz 40-50% no jūsu mēnešaienākumiem.

Aprēķinot personīgo aizdevumu summu, ņem vērā arī esošos kredītus,ko sedz pieteikuma iesniedzējs. Attiecībā uz pašu nodarbinātoaizdevumu vērtību nosaka, pamatojoties uz peļņu, kas nopelnītasaskaņā ar jaunāko atzīto peļņas/zaudējumu pārskatu, vienlaikus ņemotvērā visas papildu saistības (piemēram, kārtējos aizdevumusuzņēmumiem u.c.), kas tai varētu būt.

Vai ir noteikta minimālā aizdevuma summa?

Jā, lai gan precīza summa atšķiras no vienas institūcijas citā. Lielākādaļa aizdevēju ir noteikuši minimālo individuālo kredīta pamatsummu EUR 30 000.

No kuras bankas/finanšu iestādes būtu jāaizņemas?

Ir labi salīdzināt dažādu banku piedāvājumus pirms to nokārtošanas.Daži galvenie faktori, kas jāņem vērā, pieņemot lēmumu par kredītapakalpojumu sniedzēju, ietver procentu likmes, aizdevuma noteikumus,apstrādes maksas utt.

Kā bankas lemj par maksimālo aizdevuma summu?

Lai gan aizdevumu piemērošanas kritēriji var atšķirties no vienas bankasuz citu, daži galvenie faktori, kas nosaka maksimālo aizdevuma summu,ko var piešķirt jums, ietver jūsu kredītpunktu skaitu, pašreizējo ienākumulīmeni, kā arī saistības. Augsts kredītvērtējums (vairāk nekā 900)nozīmē, ka jums ir pareizi apkalpoti iepriekšējie aizdevumi un/vaikredītkaršu maksājumi, kas aizdevējiem uzskata, ka esat drošsaizņēmējam, kā rezultātā tiek sodīts kredīts.

Jūsu pašreizējais ienākumu līmenis un saistības (nesamaksātiekredītkaršu maksājumi, nesamaksātie aizdevumi, esošās naudas līdzekļiu.c.) ir tieši saistīti ar jūsu atmaksu. Tāpēc, ja esat zemāka ieņēmumugrupā vai jums ir daudz neapmaksātu kredītkaršu rēķinu vai aizdevumuar nesamaksātu summu, JUMS tiks piemērots sods par zemāku kredītasummu nekā tiem, kam ir lielāki ienākumi vai mazāk finanšu saistību.

Vai attiecībā uz aizdevumu nodrošinātāja izvēli Es vienmēr doduvismazāko iespējamo EMI?
Zems EMI piedāvājums parasti izriet no ilgāka atmaksas termiņa, zemasprocentu likmes vai divu faktoru kombinācijas. Tāpēc dažkārt, izvēlotieszemas valūtas licenci aizdevējam, jums var būt jāmaksā lielāka interesepar jūsu aizdevēju. Izmantojiet tādus tiešsaistes rīkus kā personīgoaizdevumu EMI kalkulators, lai noskaidrotu savu procentu izmaksas paraizdevuma īpašumtiesībām un atmaksu pirms zvana veikšanas.

Nodoklis

Aizdevumi, kas nav nodrošināti aizdevumi, personiskiem aizdevumiem irprocentu likme ar augstāku procentu likmi nekā tiem aizdevumiem, kasnodrošināti ar “māju” un “automašīnu” aizdevumiem. Pašlaik daudzasvadošas bankas un NBFCs piedāvā šādus aizdevumus ar procentulikmēm, kas ir zemas līdz 11,49%. Tomēr aizņēmējam piemērojamālikme ir atkarīga no galvenajiem faktoriem, tostarp kredītpunktu skaita,ienākumu līmeņa, aizdevuma summas un īpašuma tiesībām,iepriekšējām attiecībām (krājkonti, aizdevumi vai kredītkartes) araizdevēju utt.

Maksājamā papildmaksa

Jā. Papildus procentiem, kas maksājami par pamatsummu, parpersonīgo aizdevumu jāmaksā neatmaksājams maksājums. Aizdevējamaksas apstrāde, kas parasti ir 1 – 2% no aizdevuma pamatsummas,attiecas uz visu to dokumentu apstrādi, kas jāapstrādā kā daļa nopieteikumu iesniegšanas procesa. Aizdevējs var atteikties no šīsmaksas, ja jums ir ilgtermiņa saistība ar viņu.

Fiksētās vai mainīgās procentu likmes

Fiksētās procentu likmes personiskajam aizdevumam emis saglabānemainīgu likmi. “mainīgās likmes” nozīmē, ka EMT turpinasamazināties, jo tas ir saskaņā ar aprēķina bilances metodi, aprēķinotprocentu izmaksas par personīgo aizdevumu. Saskaņā ar programmām,kuru pamatā ir aizdevumu procentu likme (MCLR), mainīgās likmes varmainīt vai nu reizi pusgadā, vai reizi gadā.

Starpība starp samazinātu un vienotu procentu likmi

Tā kā nosaukums paredz, ka vispirms aizņēmējs maksā procentus parnesamaksātu aizdevuma atlikumu, t. i., atlikumu, kas paliek spēkā pēctam, kad kapitāls tiek samazināts ar pamatsummas atmaksu. Vienotasprocentu likmes scenārijā aizņēmējs maksā procentus par visuaizdevuma atlikumu aizdevuma termiņa laikā. Tādējādi maksājamieprocenti nesamazinās, pat ja aizņēmējs veic periodiskus MAKSĀJUMUSPAR EMI.

Vai Es varu pieteikties kopā ar savu dzīvesbiedru?

Jā, jūs varat pieteikties personiskajam aizdevumam pašam (pa vienam)vai kopā ar līdziesniedzēju (kopīgi), kam ir jābūt ģimenes loceklim, kas irpiederīgs jūsu laulātajam vai vecākiem. Aizdevuma pieteikums tiekpārstrādāts ar lielāku ieņēmumu grupu, līdz ar to jums ir tiesības saņemtlielāku aizdevuma summu. Tomēr Ņemiet vērā: ja jums vailīdzparakstītājam ir slikta kredītvēsture, iespējams, ka iespēja gūtpanākumus jūsu aizdevumā var būt zema.

Priekšsamaksas aizņēmums

Jā, dažas bankas pieļauj aizņēmējiem aizdevumu priekšapmaksu tikaitad, kad ir veikta noteikta atmaksa. Daži aizdevēji neļauj veikt daļējupriekšapmaksu. Priekšapmaksas maksu var iekasēt par nenomaksātoaizdevuma summu.

Galvenie dokumenti, kas vajadzīgi, iesniedzot pieteikumu par aizdevumu

Lai gan dokumentācijas prasības dažādās finanšu iestādēs atšķiras,daži galvenie dokumenti, kas jums jāiesniedz, izmantojot jūsuindividuālo kredīta pieteikumu, ir:

* ienākumu apliecinājums (algu postenis algotam/nesen atzītam ITRpašnodarbinātiem personām)

* adrešu apliecinājuma dokumenti

* identitātes apliecinājuma dokumenti

* apliecinātas pakāpes/licences kopijas (pašnodarbinātu personugadījumā)

Aizdevuma atmaksāšana

To var atmaksāt fis ar pēcmuitošanas čeku veidā (PDC), kas tiekizmantota par labu bankai vai nododot pilnvaras, kas atļauj maksājumu,izmantojot elektronisko klīringa pakalpojumu (ECS) sistēmu.

Priekšapmaksas/atsavināšanas izmaksas

Ja nolemjat izmaksāt aizdevumu pirms tam, kad tas būs pabeigts, jumstiek iekasēta papildu maksa par iepriekšēju samaksu parpriekšapmaksu/piekļuvi tirgum/soda naudu. Šī soda nauda parasti irrobežās no 1 līdz 2% no neatmaksātā pamatsummas. Tomēr dažasbankas maksā lielāku summu, lai ierobežotu aizdevumu.

Daļas maksājumu, priekšapmaksas un iepriekšēja slēgšanas starpība

* daļēja maksājuma summa: šī summa ir mazāka par pilnu aizdevumapamatsummu un tiek veikta pirms aizdevuma summas izpildes.

* priekšapmaksa: ja aizdevumu atmaksājis daļēji pirms TĀ stājas spēkāSASKAŅĀ AR EMI grafiku. Priekšapmaksas summa var būt vienāda arkopējo maksājamo summu vai nebūt vienāda ar kopējo maksājamosummu. Priekšapmaksas maksa parasti ir 2 – 5% apmērā no aizdevumaatlikuma summas. Turklāt daudzas bankas neļauj veikt aizdevumapriekšapmaksu/priekšslēgšanu pirms noteikta eki skaita beigām.

* Maks. brīdinājums: tas attiecas uz pilnīgu kredīta atmaksu pirmsaizdevuma īpašumtiesību pabeigšanas. Tāpat kā priekšapmaksasmaksa, slēgšanas maksa ir robežās no 2 līdz 5% no aizdevumasummas.

Aizdevumu apstiprināšanas process

Apstiprinājums ir vienīgi attiecībā uz lēmumu par aizdevumu izdarīšanu,par kuru lemj sankciju darbinieks un kura lēmuma pamatā irbankas/finanšu iestādes norādītie kritēriji. Viss process var ilgt no 48stundām līdz apmēram divām nedēļām. Kad visi nepieciešamiedokumenti ir iesniegti un pārbaudes process ir pabeigts, aizdevums, jatāds tiek piemērots, bankai tiek izmaksāts septiņu darba dienu laikā.Glabājiet visus nepieciešamos dokumentus KOPĀ AR PDC un/vaiparakstītu ECS veidlapu, lai nepieļautu aizdevuma apstrādes unizmaksas kavēšanos.

Saistības neizpildējas attiecībā uz plānotām EMT

Ja esat izlaidis savas plānotās struktūrvienības un nevarat veiktnākotnes maksājumus, aizdevējs vispirms mēģinās atgūt maksājamo summu, izmantojot norēķinus un atkopšanas aģentus.